Choď na obsah Choď na menu
 


                                     Mesto Kežmarok
Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok

K a l e n d á r
športových podujatí mesta Kežmarok na rok 2008 podľa jednotlivých mesiacov

Názov podujatia Charakteristika Miesto konania Predpokladaný Usporiadateľ Kontakt Charakter
termín uskut.
Január 2008:
Hokejový zápas muži zimný štadión 6.1.2008 MHK Skipark Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Skalica -extraliga od 17.00 hod. 0903 905040

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 9.1.2008 mesto R.Jurdík okresný
Archa-Ľubica ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Jasoni-Relax

Volejbalové zápasy KVLN 10.1.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Chrobáci-Twister telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Amos-Old boys ZŠ, Nižná brána 8
Plesnivec-Almma telocvičňa
Vojsko-Schomburg ZŠ Huncovce

Hokejový zápas muži zimný štadión 11.1.2008 MHK Skipark Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-L.Mikuláš -extraliga od 17.00 hod. 0903 905040

Šachový zápas muži budova KdV 12.1.2008 Šachový klub KdV Ing.F.Tropp krajský
Kežmarok „B“ -2.liga od 10.00 hod. 0910 341872
-Gelnica


Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 12.1.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-L.Mikuláš -extraliga od 14.00 hod. 0903 905040

Volejb.dvojzápas kadeti telocvičňa 13.1.2008 Klub volejbalu A.Cvek regionálny
Kežmarok-St.Ľubovňa –obl.majstrovstvá Gymn. P.O.H. od 10.00 hod Oktan-Benzinol 0903 234440

Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 13.1.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Poprad -extraliga od 11.30 hod. 0903 905040

Hokejový zápas muži zimný štadión 15.1.2008 MHK Skipark Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Zvolen -extraliga od 17.00 hod. 0903 905040

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 16.1.2008 mesto R.Jurdík okresný
Radiana-Archa ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Tatrapoma-Jasoni

Volejbalové zápasy KVLN 17.1.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Twister-Amos telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Old boys-Plesnivec ZŠ, Nižná brána 8
Almma-Vojsko telocvičňa
Schomburg-Chrobáci ZŠ Huncovce

Šachový zápas muži budova KdV 19.1.2008 Šachový klub KdV Ing.F.Tropp celoslov.
Kežmarok „A“ -extraliga od 10.00 hod. 0910 341872
-Košice

Šachový zápas muži budova KdV 19.1.2008 Šachový klub KdV Ing.F.Tropp celoslov.
Kežmarok „A“ -extraliga od 16.00 hod. 0910 341872
-Čadca

Volejb.dvojzápas juniorky telocvičňa 19.1.2008 Klub volejbalu M.Lajda celoslov.
Kežmarok-Žilina –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod Oktan-Benzinol 0908 268956
Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 19.1.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Snipers KK-Severka KK („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Fighters Sp.Be.-Kubachy Sp.By. od 14.00 hod.
Matrix KK-Poprad od 15.00 hod.

Volejb.dvojzápas kadetky telocvičňa 20.1.2008 Klub volejbalu M.Lajda regionálny
Kežmarok-Humenné –obl.majstrovstvá ZSŠOaS od 10.00 hod Oktan-Benzinol 0908 26895

Hokejový zápas muži zimný štadión 22.1.2008 MHK Skipark Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Skalica -extraliga od 17.00 hod. 0903 905040

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 23.1.2008 mesto R.Jurdík okresný
Relax-Ľubica ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Jasoni-Radiana

Večerný obr.slalom pre všetky vek.kat. areál TJ Štart 24.1.2008 LO TJ Štart J.Štancel regionálny
0903 906066

Volejbalové zápasy KVLN 24.1.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Plesnivec-Amos telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Vojsko-Old boys ZŠ, Nižná brána 8
Chrobáci-Almma telocvičňa
Schomburg-Twister ZŠ Huncovce

Hokejový zápas muži zimný štadión 25.1.2008 MHK Skipark Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Martin -extraliga od 17.00 hod. 0903 905040

Volejb.dvojzápas juniorky telocvičňa 26.1.2008 Klub volejbalu M.Lajda celoslov.
Kežmarok-Košice –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod Oktan-Benzinol 0908 268956

Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 26.1.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Nitra -extraliga od 14.00 hod. 0903 905040
Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 26.1.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Matrix KK-Fighters Sp.Be. („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Poprad-Snipers KK od 14.00 hod.
Kubachy Sp.By.-Tornádo KK od 15.00 hod.

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 27.1.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „C“- -IV.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Fortuna Kežmarok

Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 27.1.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Topoľčany -extraliga od 11.30 hod. 0903 905040

Medzinár.halový futb. pre prípravku ´98 telocvičňa 29.1.2008 ZŠ, Nižná brána PaedDr.D.Tokarčík medzinár.
turnaj „O pohár ZŠ, Nižná brána 0907 345298
primátora mesta“

Hokejový zápas muži zimný štadión 29.1.2008 MHK Skipark Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-L.Mikuláš -extraliga od 17.00 hod. 0903 905040

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 30.1.2008 mesto R.Jurdík okresný
Archa-Relax ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Ľubica-Tatrapoma

Volejbalové zápasy KVLN 31.1.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Amos-Vojsko telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Old boys-Chrobáci ZŠ, Nižná brána 8
Twister-Plesnivec telocvičňa
Almma-Schomburg ZŠ Huncovce
„Gearytmika“ posilň.cvič. pre ženy: telocvičňa január-december 2008 Mgr.G.Nálepková Mgr.G.Nálepková miestny
(18-65 r.) ZŠ, Dr.Fischera (počas škol.roka) 0907 160771
(okrem prázdnin)
- aerobik, red.kalan., Po, Ut, St
jóga 19.00-20.00
- Pilatesova metóda Št, Pi 19.00-20.00

„Cvičíme s Betkou“ posilň.cvič. pre ženy: telocvičňa č.1 január-december 2008 A.Vaverčáková A.Vaverčáková miestny
Gymnázia P.O.H. (počas škol.roka) 0908 850018
- kalanetika Po+St 18.00-19.00
- Pilatesova metóda Ut 17.30-18.30
Št 18.00-19.00

„Body stylling“ posilň.cvič.pre ženy telocvične: január-december I.Képeňová I.Képeňová
ZŠ, Hrad.nám.38 Po 19.00-20.00 profes.inštruktor 0903 171777
ZŠ, Nižná brána 8 St 19.00-20.00

Február 2008:
Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 2.2.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Tornádo KK-Matrix KK („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Sever KK-Poprad od 14.00 hod.
Fighters Sp.Be.-Snipers KK od 15.00 hod.

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 6.2.2008 mesto R.Jurdík okresný
Ľubica-Radiana ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Jasoni-Archa

Volejbalové zápasy KVLN 7.2.2008 mesto Ing.S.Škára okresný 2
Almma-Twister telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Amos-Chrobáci ZŠ, Nižná brána 8
Plesnivec-Vojsko telocvičňa
Old boys-Schomburg ZŠ Huncovce
Majstrovstvá mesta pre žiakov ZŠ a SŠ areál TJ Štart 7.2.2008 LO TJ Štart J.Štancel miestny
v obr.slalome + mesto 0903 906066

„Kežmarská halová“ lukostrel.súťaž Mestská športová 9.2.2008 Lukostr.klub V.Majerčák st. celoslov.
pre všetky kateg. hala(býv.VÚ) ŠK 1907 0905 305482

Basketb.dvojzápas mladší žiaci telocvičňa ZŠ 9.2.2008 Basketb.klub J.Juhász regionálny
Kežmarok-Humenné -obl.majstrovstvá Dr.D.Fischera 2 od 9.00 hod ŠK 1907 0903 604354

Volejb.dvojzápas juniori telocvičňa 9.2.2008 Klub volejbalu I.Gašpar celoslov.
Kežmarok-Vranov n.T. –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod. Oktan-Benzinol 0915 648787

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 9.2.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Matrix KK-Kubachy Sp.By („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Sever KK-Fighters Sp.Be. od 14.00 hod.
Snipers KK-Tornádo KK od 15.00 hod.

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 10.2.2008 SK Severka MUDr.Novotný krajský
Severka „A“- -II.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Vranov n.T. „B“

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 10.2.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „B“- -III.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Vetrán Poprad „A“

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 10.2.2008 PPC Fortuna Ing.Harabin regionálny
PPC Fortuna- -IV.liga ZŠ, Hradné nám.38 od 10.00 hod. 0905 844187
Spišský Štiavnik

M-SR v halovej pre telesne post. Mestská športová 10.2.2008 Lukostr.klub V.Majerčák celoslov.
lukostreľbe športovcov hala(býv.VÚ) ŠK 1907 0905 305482

Volejb.dvojzápas kadeti telocvičňa 10.2.2008 Klub volejbalu A.Cvek regionálny
Kežmarok-Vranov n.T. –obl.majstrovstvá Gymn. P.O.H. od 10.00 hod Oktan-Benzinol 0903 234440

Hokejový zápas muži zimný štadión 12.2.2008 MHK Skipark Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Košice -extraliga od 17.00 hod. 0903 905040

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 13.2.2008 mesto R.Jurdík okresný
Jasoni-Ľubica ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Relax-Tatrapoma

Volejbalové zápasy KVLN 14.2.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Chrobáci-Plesnivec telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Twister-Vojsko ZŠ, Nižná brána 8
Schomburg-Amos telocvičňa
Almma-Old boys ZŠ Huncovce

Medzinár.halový futb. pre st.žiakov telocvičňa 15.2.2008 ZŠ, Nižná brána PaedDr.D.Tokarčík medzinár.
turnaj „O pohár ZŠ, Nižná brána 0907 345298
primátora mesta“

Šachový zápas muži budova KdV 16.2.2008 Šachový klub KdV Ing.F.Tropp celoslov.
Kežmarok „A“ -extraliga od 10.00 hod. 0910 341872
-Dubnica n.V.

Šachový zápas muži budova KdV 16.2.2008 Šachový klub KdV Ing.F.Tropp celoslov.
Kežmarok „A“ -extraliga od 10.00 hod. 0910 341872
-Hlohovec

Volejb.dvojzápas juniorky telocvičňa 16.2.2008 Klub volejbalu M.Lajda celoslov.
Kežmarok-Vranov n.T. –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod Oktan-Benzinol 0908 268956


Lyž.preteky „O pohár pre všetky vek.kat. areál TJ Štart 16.2.2008 LO TJ Štart J.Štancel miestny
primátora mesta“ + mesto 0903 906066

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 16.2.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Kubachy Sp.By.-Snipers KK („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Fighters Sp.Be.-Poprad od 14.00 hod.
Tornádo KK-Sever KK od 15.00 hod.

Basketbalový zápas juniori telocvičňa SOŠ 16.2.2008 Basketb.klub J.Juhász celoslov.
Kežmarok-Prešov -1.liga (Pradiareň) od 17.00 hod ŠK 1907 0903 604354

Volejb.dvojzápas kadeti telocvičňa 17.2.2008 Klub volejbalu A.Cvek regionálny
Kežmarok-Prešov –obl.majstrovstvá Gymn. P.O.H. od 10.00 hod Oktan-Benzinol 0903 234440

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 17.2.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „C“- -IV.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
St.Ľubovňa „C“

Basketbalový zápas juniori telocvičňa SOŠ 17.2.2008 Basketb.klub J.Juhász celoslov.
Kežmarok-Rožňava -1.liga (Pradiareň) od 11.00 hod ŠK 1907 0903 604354

Hokejový zápas muži zimný štadión 17.2.2008 MHK Skipark Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Bratislava -extraliga od 17.00 hod. 0903 905040

Tatranská lyžiarska pre žiakov ZŠ areál TJ Štart 19.2.2008 LO TJ Štart J.Štancel regionálny
liga - EUT(2.kolo) -obr.slalom + mesto a EUT 0903 906066
v rámci Dní športu

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 20.2.2008 mesto R.Jurdík okresný
Radiana-Relax ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Archa-Tatrapoma

Okresné kolo vo pre st.žiačky telocvičňa 20.2.2008 ZŠ, Nižná brána Mgr.M.Hudaček okresný
volejbale ZŠ, Nižná brána +SAŠŠ 452 3028

Volejbalové zápasy KVLN 21.2.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Amos-Almma telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Old boys-Twister ZŠ, Nižná brána 8
Vojsko-Chrobáci telocvičňa
Plesnivec-Schomburg ZŠ Huncovce

Hokejový zápas muži zimný štadión 22.2.2008 MHK Skipark Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Žilina -extraliga od 17.00 hod. 0903 905040

Basketb.dvojzápas mladší žiaci telocvičňa ZŠ 23.2.2008 Basketb.klub J.Juhász regionálny
Kežmarok-Svit „B“ -obl.majstrovstvá Dr.D.Fischera 2 od 9.00 hod. ŠK 1907 0903 604 354

Volejb.dvojzápas juniorky telocvičňa 23.2.2008 Klub volejbalu M.Lajda celoslov.
Kežmarok-Sp.N.Ves –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod Oktan-Benzinol 0908 268956

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 23.2.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Poprad-Tornádo KK („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Sever KK-Kubachy Sp.By. od 14.00 hod.
Snipers KK-Matrix KK od 15.00 hod.

Volejb.dvojzápas kadetky telocvičňa 24.2.2008 Klub volejbalu M.Lajda regionálny
Kežmarok-Poprad –obl.majstrovstvá ZSŠOaS od 10.00 hod Oktan-Benzinol 0908 26895

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 24.2.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „C“- -IV.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
RakúsyStolnotenis.zápas muži telocvičňa 24.2.2008 PPC Fortuna Ing.Harabin regionálny
PPC Fortuna- -IV.liga ZŠ, Hradné nám.38 od 10.00 hod. 0905 844187
Spišský Štvrtok

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 27.2.2008 mesto R.Jurdík okresný
Relax-Jasoni ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Ľubica-Archa

Volejbalové zápasy KVLN 28.2.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Almma-Plesnivec telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Old boys-Amos ZŠ, Nižná brána 8
Twister-Chrobáci telocvičňa
Schomburg-Vojsko ZŠ Huncovce

Volejbalový turnaj pre žiakov SŠ telocvičňa február 2008 SOŠ Kežmarok Mgr.Pastirčík okresný
SOŠ 452 3039

Okr.kolo-basketbal pre žiakov ZŠ ZŠ, Dr.D.Fischera február-marec 2008 ZŠ, Dr.D.Fischera Mgr.M.Halama okresný
+SAŠŠ 452 3029

Marec 2008:
Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 1.3.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Matrix KK-Sever KK („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Fighters Sp.Be.-Tornádo KK od 14.00 hod.
Kubachy Sp.By.-Poprad od 15.00 hod.

Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 1.3.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Martin -extraliga od 14.00 hod. 0903 905040

Volejb.dvojzápas kadeti telocvičňa 2.3.2008 Klub volejbalu A.Cvek regionálny
Kežmarok-Bardejov –obl.majstrovstvá Gymn. P.O.H. od 10.00 hod Oktan-Benzinol 0903 234440

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 2.3.2008 SK Severka MUDr.Novotný krajský
Severka „A“- -II.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Mokrance

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 2.3.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „B“- -III.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Rožňava „B“

Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 2.3.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Žilina -extraliga od 11.30 hod. 0903 905040

Volejbalový turnaj pre 7.roč.ZŠ telocvičňa 4.3.2008 ZŠ, Nižná brána Mgr.M.Hudaček okresný
SVF „Minimax“ ZŠ, Nižná brána 452 3028

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 5.3.2008 mesto R.Jurdík okresný
Ľubica-Relax ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Tatrapoma-Radiana

Šachový zápas muži budova KdV 8.3.2008 Šachový klub KdV Ing.F.Tropp krajský
Kežmarok „B“ -2.liga od 10.00 hod. 0910 341872
-Michalovce „B“

Volejb.dvojzápas juniori telocvičňa 8.3.2008 Klub volejbalu I.Gašpar celoslov.
Kežmarok-Humenné „A“ –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod Oktan-Benzinol 0915 648 787

Karneval na snehu pre všetky vek.kat. areál TJ Štart 8.3.2008 LO TJ Štart J.Štancel miestny
(záver sezóny) 0903 906066

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 8.3.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Kubachy Sp.By.-Fighters Sp.Be. („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Poprad-Matrix KK od 14.00 hod.
Sever KK-Snipers KK od 15.00 hod.
Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 8.3.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Trnava -extraliga od 14.00 hod. 0903 905040

Šachový zápas muži budova KdV 9.3.2008 Šachový klub KdV Ing.F.Tropp krajský
Kežmarok „B“ -2.liga od 10.00 hod. 0910 341872
-V.Kapušany

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 9.3.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „C“- -IV.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Adento Svit

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 9.3.2008 PPC Fortuna Ing.Harabin regionálny
PPC Fortuna- -IV.liga ZŠ, Hradné nám.38 od 10.00 hod. 0905 844187
Javorinka Levoča „B“

Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 9.3.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok-Skalica -extraliga od 11.30 hod. 0903 905040

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 12.3.2008 mesto R.Jurdík okresný
Jasoni-Tatrapoma ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Archa-Radiana

Volejbalové zápasy KVLN 13.3.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Amos-Twister telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Plesnivec-Old boys ZŠ, Nižná brána 8
Vojsko-Almma telocvičňa
Chrobáci-Schomburg ZŠ Huncovce

Volejb.dvojzápas juniori telocvičňa 15.3.2008 Klub volejbalu I.Gašpar celoslov.
Kežmarok-St.Ľubovňa –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod Oktan-Benzinol 0915 648 787


Volejb.dvojzápas juniorky telocvičňa 15.3.2008 Klub volejbalu M.Lajda celoslov.
Kežmarok-Kys.N.Mesto –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod Oktan-Benzinol 0908 268956

Veľkonočný volejb. zmieš.družstvá ZŠ, Nižná brána 15.3.2008 Vojsko P.Mudrík miestny
turnaj-4.ročník KVL+KVLN 0904 486913

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 15.3.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Snipers KK-Poprad („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Tornádo KK-Kubachy Sp.By. od 14.00 hod.
Fighters Sp.Be.-Matrix KK od 15.00 hod.

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 16.3.2008 SK Severka MUDr.Novotný krajský
Severka „A“- -II.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
St.Ľubovňa

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 16.3.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „B“- -III.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Slovenská Ves „B“

Volejbalový turnaj pre 7.roč.ZŠ telocvičňa 18.3.2008 ZŠ, Nižná brána Mgr.M.Hudaček okresný
SVF „Minimax“ ZŠ, Nižná brána 452 3028

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 19.3.2008 mesto R.Jurdík okresný
Tatrapoma-Ľubica ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Relax-Archa

Futbalový zápas st. a ml. žiaci hlavné futb.ihrisko 22.3.2008 Futbalový klub J.Novák regionálny
Kežmarok -II.liga st.ž.od 9.00 hod. ŠK 1907 0905 219837
-Giraltovce ml.ž.od 10.45 hod.Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 22.3.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
Poprad-Sever KK („klietka“) od 13.00 hod. 0908 302772
Snipers KK-Fighters Sp.Be. od 14.00 hod.
Matrix KK-Tornádo KK od 15.00 hod.

Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 22.2.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok- -extraliga od 14.00 hod. 0903 905040
Ružinov Bratislava

Hokejový zápas dorastenci zimný štadión 23.2.2008 MHK VTJ Ing.M.Hrobák celoslov.
Kežmarok- -extraliga od 11.30 hod. 0903 905040
Slovan Bratislava

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 26.3.2008 mesto R.Jurdík okresný
Tatrapoma-Relax ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Radiana-Jasoni

Volejbalové zápasy KVLN 27.3.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Amos-Plesnivec telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Old boys-Vojsko ZŠ, Nižná brána 8
Almma-Chrobáci telocvičňa
Twister-Schomburg ZŠ Huncovce

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 29.3.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
-semifinále („klietka“) 0908 302772

Basketbalový zápas juniori telocvičňa SOŠ 29.3.2008 Basketb.klub J.Juhász celoslov.
Kežmarok-Bratislava -1.liga (Pradiareň) od 17.00 hod ŠK 1907 0903 604354

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 30.3.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „C“- -IV.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Spišský Štvrtok
Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 30.3.2008 PPC Fortuna Ing.Harabin regionálny
PPC Fortuna- -IV.liga ZŠ, Hradné nám.38 od 10.00 hod. 0905 844187
Nová Lesná

Basketbalový zápas juniori telocvičňa SOŠ 30.3.2008 Basketb.klub J.Juhász celoslov.
Kežmarok-Bratislava -1.liga (Pradiareň) od 11.00 hod ŠK 1907 0903 604354

Futbalový zápas muži hlavné futb.ihrisko 30.3.2008 Futbalový klub J.Petras regionálny
Kežmarok -IV.liga od 15.00 hod. ŠK 1907 452 3084
-Solivar

Apríl 2008:
Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 2.4.2008 mesto R.Jurdík okresný
Radiana-Ľubica ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Archa-Jasoni

Volejbalové zápasy KVLN 3.4.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
Vojsko-Amos telocvičňa od 17.30 hod. 0905 283170
Chrobáci-Old boys ZŠ, Nižná brána 8
Plesnivec-Twister telocvičňa
Schomburg-Almma ZŠ Huncovce

Basketb.dvojzápas mladší žiaci telocvičňa ZŠ 5.4.2008 Basketb.klub J.Juhász regionálny
Kežmarok-Košice -obl.majstrovstvá Dr.D.Fischera 2 od 9.00 hod. ŠK 1907 0903 604 354
Futbalový zápas st. a ml. žiaci hlavné futb.ihrisko 5.4.2008 Futbalový klub J.Novák regionálny
Kežmarok -II.liga st.ž.od 9.00 hod. ŠK 1907 0905 219837
-Bardejov „B“ ml.ž.od 10.45 hod.

Volejb.dvojzápas juniori telocvičňa 5.4.2008 Klub volejbalu I.Gašpar celoslov.
Kežmarok-Humenné „B“ –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod Oktan-Benzinol 0915 648 787


Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 5.4.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
-semifinále („klietka“) 0908 302772

Volejb.dvojzápas kadetky telocvičňa 6.4.2008 Klub volejbalu M.Lajda regionálny
Kežmarok-Vranov n.T. –obl.majstrovstvá ZSŠOaS od 10.00 hod Oktan-Benzinol 0908 26895

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 6.4.2008 SK Severka MUDr.Novotný krajský
Severka „A“- -II.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Margecany

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 6.4.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „B“- -III.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Javorinka Levoča

Futbalový zápas dorastenci hlavné futb.ihrisko 6.4.2008 Futbalový klub J.Kostišák regionálny
Kežmarok -IV.liga od 13.15 hod. ŠK 1907 0903 209986
-L.Teplička

Futbalový zápas prípravka hlavné futb.ihrisko 7.4.2008 Futbalový klub PaedDr.D.Tokarčík regionálny
Kežmarok -obl.majstrovstvo od 14.30 hod. ŠK 1907 0907 345298
-Lipany

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 9.4.2008 mesto R.Jurdík okresný
Relax-Radiana ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Tatrapoma-Archa

Volejbalové zápasy KVLN telocv.ZŠ, Niž.b.8 10.4.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
-nadstavbová časť telocvičňa Hunc. od 17.30 hod. 0905 283170

Volejb.dvojzápas juniori telocvičňa 12.4.2008 Klub volejbalu I.Gašpar celoslov.
Kežmarok-Prešov –1.liga ZSŠOaS od 9.00 hod Oktan-Benzinol 0915 648 787

Volejb.dvojzápas juniorky telocvičňa 12.4.2008 Klub volejbalu M.Lajda celoslov.
Kežmarok-Poltár –1.liga ZSŠOaS od 11.00 hod Oktan-Benzinol 0908 268956

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 12.4.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
-semifinále („klietka“) 0908 302772

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 13.4.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „C“- -IV.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Sp.Stará Ves

Futbalový zápas muži hlavné futb.ihrisko 13.4.2008 Futbalový klub J.Petras regionálny
Kežmarok -IV.liga od 15.30 hod. ŠK 1907 452 3084
-Medzilaborce

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 16.4.2008 mesto R.Jurdík okresný
Radiana-Tatrapoma ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Ľubica-Jasoni

Volejbalové zápasy KVLN telocv.ZŠ, Niž.b.8 17.4.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
-nadstavbová časť telocvičňa Hunc. od 17.30 hod. 0905 283170

Futbalový zápas st. a ml. žiaci hlavné futb.ihrisko 19.4.2008 Futbalový klub J.Novák regionálny
Kežmarok -II.liga st.ž.od 9.00 hod. ŠK 1907 0905 219837
-Prešov „B“ ml.ž.od 10.45 hod.

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 19.4.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
o 3.miesto a finále („klietka“) 0908 302772

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 20.4.2008 SK Severka MUDr.Novotný krajský
Severka „A“- -II.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Krompachy

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 20.4.2008 SK Severka MUDr.Novotný regionálny
Severka „B“- -III.liga ZŠ, Nižná brána 8 od 10.00 hod. 0903 609763
Rožňava „C“

Stolnotenis.zápas muži telocvičňa 20.4.2008 PPC Fortuna Ing.Harabin regionálny
PPC Fortuna- -IV.liga ZŠ, Hradné nám.38 od 10.00 hod. 0905 844187
St.Ľubovňa „C“

Futbalový zápas dorastenci hlavné futb.ihrisko 20.4.2008 Futbalový klub J.Kostišák regionálny
Kežmarok -IV.liga od 13.45 hod. ŠK 1907 0903 209986
-Čirč

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 23.4.2008 mesto R.Jurdík okresný
Jasoni-Relax ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Archa-Ľubica

Volejbalové zápasy KVLN telocv.ZŠ, Niž.b.8 24.4.2008 mesto Ing.S.Škára okresný
-nadstavbová časť telocvičňa Hunc. od 17.30 hod. 0905 283170

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 26.4.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
o 3.miesto a finále („klietka“) 0908 302772

Basketbalový zápas juniori telocvičňa SOŠ 26.4.2008 Basketb.klub J.Juhász regionálny
Kežmarok-Handlová -1.liga (Pradiareň) od 17.00 hod ŠK 1907 0903 604354

Basketbalový zápas juniori telocvičňa SOŠ 27.4.2008 Basketb.klub J.Juhász regionálny
Kežmarok-P.Bystrica -1.liga (Pradiareň) od 11.00 hod ŠK 1907 0903 604354

Futbalový zápas muži hlavné futb.ihrisko 27.4.2008 Futbalový klub J.Petras regionálny
Kežmarok -IV.liga od 16.00 hod. ŠK 1907 452 3084
-Ľubotice

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 30.4.2008 mesto R.Jurdík okresný
Tatrapoma-Jasoni ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Radiana-Archa

Okr.kolo-volejbal žiaci SŠ Gymnázium P.O.H. apríl 2008 OR SAŠŠ Mgr.B.Oravcová okresný
+Gymn.P.O.H. 4523032

Pedagogická päťka cezpoľný beh Lesopark Sever apríl SOUp Mgr.P.Kovařík miestny
pedagógov + mesto 452 3040

Máj 2009:
Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 1.5.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
o 3.miesto a finále („klietka“) 0908 302772

Futbalový zápas dorastenci hlavné futb.ihrisko 1.5.2008 Futbalový klub J.Kostišák regionálny
Kežmarok -IV.liga od 13.45 hod. ŠK 1907 0903 209986
-Lendak

Futbalový zápas muži hlavné futb.ihrisko 1.5.2008 Futbalový klub J.Petras regionálny
Kežmarok -IV.liga od 16.00 hod. ŠK 1907 452 3084
-Kľušov

Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 3.5.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
o 3.miesto a finále („klietka“) 0908 302772

Futbalový zápas prípravka hlavné futb.ihrisko 5.5.2008 Futbalový klub PaedDr.D.Tokarčík regionálny
Kežmarok -obl.majstrovstvo od 15.30 hod. ŠK 1907 0907 345298
-Stará Ľubovňa

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 7.5.2008 mesto R.Jurdík okresný
Jasoni-Radiana ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Relax-Ľubica
Hokejbalové zápasy muži-KHbL sídl.Juh 8.5.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
o 3.miesto a finále („klietka“) 0908 302772

Futbalový zápas st. a ml. žiaci hlavné futb.ihrisko 10.5.2008 Futbalový klub J.Novák regionálny
Kežmarok -II.liga st.ž.od 9.00 hod. ŠK 1907 0905 219837
-Stropkov „B“ ml.ž.od 10.45 hod.

Turistický pochod pre dospelých kežmarský chotár 11.5.2008 OšpV TJ Štart Ing.I.Kučár miestny
kežmarským chotárom 0915207358

Futbalový zápas muži hlavné futb.ihrisko 11.5.2008 Futbalový klub J.Petras regionálny
Kežmarok -IV.liga od 16.00 hod. ŠK 1907 452 3084
-Jasenov

Okresné kolo v malom pre ml. a st.žiačky minifutb.ihrisko 12.-14.5.2008 ZŠ, Nižná brána PaedDr.D.Tokarčík okresný
futbale dievčat ZŠ, Nižná brána +OR SAŠŠ 0907 345298
Okr.kolo-ľ.atletika žiačky a žiaci ZŠ futbalový štadión máj 2008 OR SAŠŠ Mgr.M.Halama okresný
+ZŠ, Dr.D.Fischera 452 3029

Futbalový turnaj pre prípravky ´98 minifutb.ihrisko 16.5.2008 ZŠ, Nižná brána PaedDr.D.Tokarčík okresný
„Mc Donald cup“ ZŠ, Nižná brána 0907 345298

Volejbalové zápasy KVL telocvičňa 16.5.2008 mesto R.Jurdík okresný
Ľubica-Tatrapoma ZŠ, Hradné nám.38 od 17.30 hod. 0905 357479
Archa-Relax

Futbalový zápas dorastenci hlavné futb.ihrisko 18.5.2008 Futbalový klub J.Kostišák regionálny
Kežmarok -IV.liga od 13.45 hod. ŠK 1907 0903 209986
-Vrbov

Tatranský pohár súťaž v terč. trén.futb.ihrisko 24.5.2008 Lukostrel.klub V.Majerčák st. medzinár.
-1.kolo Slov.poh. lukostreľbe ŠK 1907 ŠK 1907 0905 305482
Futbalový zápas st. a ml. žiaci hlavné futb.ihrisko 24.5.2008 Futbalový klub J.Novák regionálny
Kežmarok -II.liga st.ž.od 9.00 hod. ŠK 1907 0905 219837
-Lipany „B“ ml.ž.od 10.45 hod.

Futbalový zápas muži hlavné futb.ihrisko 25.5.2008 Futbalový klub J.Petras regionálny
Kežmarok -IV.liga od 16.00 hod. ŠK 1907 452 3084
-Stakčín

Olympiáda detí MŠ trojboj v ľahkej športový areál ZŠ, 29.5.2008 mesto Z.Jankurová miestny
mesta Kežmarok-XXII atletike Nižná brána 452 2462
roč.v rámci Dní športu

Kežmarské hry-XXII.roč. atletika žiakov ZŠ športový areál ZŠ, 30.5.2008 ZŠ, Nižná brána Mgr.D.Hudaček miestny
v rámci Dní športu Nižná brána +mesto 452 3028

Netradičné súťaže pre najmenšie deti ? 31.5.2008 PaMM ? miestny
a aktivity + mesto ?
v rámci Dní športu

Turistický pochod pre všetky vek.kat. katastr.územie máj 2008 OšpV TJ Štart Ing.I.Kučár miestny
kežmarským chotárom mesta 0915 207358

Okr.kolo-ľ.atletika žiačky a žiaci SŠ športový areál ZŠ, máj 2008 ZSŠOaS Mgr.D.Griglák okresný
Nižná brána +OR SAŠŠ 0904 913046

Rondo liga-III.ročník mestská liga v minifutb.ihrisko máj-júl 2008 ŠŠS pri ZŠ, PaedDr.D.Tokarčík miestny
minifutb.mužov ZŠ, Nižná brána Nižná brána 0907 345298
Jún 2008:
Futbalový zápas dorastenci hlavné futb.ihrisko 1.6.2008 Futbalový klub J.Kostišák regionálny
Kežmarok -IV.liga od 13.45 hod. ŠK 1907 0903 209986
-Sp.Bystré

„Podtatranská mlaď hobby súťaž Kežmarok 2.6.2008 TŠC Tempo G.Scholtzová celoslovenský
tancuje“ detí a mládeže ZŠ, Nižná brána 8 0905 199313

Futbalový zápas prípravka hlavné futb.ihrisko 2.6.2008 Futbalový klub PaedDr.D.Tokarčík regionálny
Kežmarok -obl.majstrovstvo od 14.30 hod. ŠK 1907 0907 345298
-Poprad

Národná cyklistická pre deti areál CVČ 3.6.2008 SZC+CVČ J.Bréda miestny
súťaž – VII.ročník 0905 839711
v rámci Dní športu

Futbalový turnaj pre ml. a st.žiakov športový areál ZŠ, 4.6.2008 mesto PaedDr.D.Tokarčík miestny
v rámci Dní športu a žiačky ZŠ Nižná brána 452 3028

Kežmarská zábavná pre deti ŤZP súťaže športový areál ZŠ, 5.6.2008 mesto V.Majerčák st. miestny
paralympiáda-IV.roč. v lukostreľbe, Nižná brána 0905 305482
v rámci Dní športu obratnosti a šikovnosti

Hokejbalové turnaje pre mládež sídlisko Juh 5.-6.6.2008 CVČ Bc.L.Kalasz miestny
v rámci Dní športu U14, 16, 18 (klietka) +mesto 4684642

Súťaže stredných cezpoľný beh, skok do lesopark Sever, 6.6.2008 mesto Mgr.P.Toporcer miestny
škôl výšky, vrh guľou, malý areál SOŠ okr.rada SAŠŠ 0905 715133
v rámci Dní športu futbal ZSUŠ

Volejbalový turnaj pre žiačky, žiakov športový areál ZŠ, 6.6.2008 KV Oktan-Benzinol M.Lajda miestny
v rámci Dní športu Nižná brána + mesto 468 4992

Futbalový zápas st. a ml. žiaci hlavné futb.ihrisko 7.6.2008 Futbalový klub J.Novák regionálny
Kežmarok -II.liga st.ž.od 9.00 hod. ŠK 1907 0905 219837
-Sp.Podhradie ml.ž.od 10.45 hod.

Hokejbalový turnaj pre dospelých sídlisko Juh 7.6.2008 OZ KHbÚ P.Humeník miestny
v rámci Dní športu (klietka) +mesto 452 4046

Volejbalový turnaj pre dospelých areál TJ Štart 7.6.2008 KVL+mesto R.Jurdík miestny
v rámci Dní športu 0905 357479

Futbalový zápas muži hlavné futb.ihrisko 8.6.2008 Futbalový klub J.Petras regionálny
Kežmarok -IV.liga od 16.00 hod. ŠK 1907 452 3084
-N.Šebastová

Národná cyklistická pre mládež lesopark Sever 9.6.2008 SZC+CVČ J.Bréda miestny
súťaž – VII.ročník 0905 839711
v rámci Dní športu

Stolnotenis.turnaj pre deti a mládež telocvične ZŠ, 13.6.2008 STK Severka MUDr.J.Novotný miestny
v rámci Dní športu Nižná brána + mesto 0903 609763

Simultánka bez obmedzenia budova KdV 13.6.2008 KdV+mesto Ladislav Gurčík miestny
ŠVM E.Repkovej 456 7181

Futbalový zápas st. a ml. žiaci hlavné futb.ihrisko 14.6.2008 Futbalový klub J.Novák regionálny
Kežmarok -II.liga st.ž.od 9.00 hod. ŠK 1907 0905 219837
-Svidník ml.ž.od 10.45 hod.

Turistický pochod pre deti a dospelých Vysoké Tatry 15.6.2008 mesto P.Humeník miestny
v rámci Dní športu 466 0207

Futbalový zápas dorastenci hlavné futb.ihrisko 15.6.2008 Futbalový klub J.Kostišák regionálny
Kežmarok -IV.liga od 13.45 hod. ŠK 1907 0903 209986
-V.Lomnica


Tenisový turnaj pre dorast antukový kurt 20.-22.6.2008 mesto V.Valenčík miestny
v rámci Dní športu a dospelých na ul.Poľná 0915 466672
a antuk.kurty PDP

M-SR v terčovej pre telesne post. trén.futb.ihrisko 21.6 2008 Lukostrel.klub V.Majerčák st. celoslovenský
lukostreľbe športovcov ŠK 1907-Tvar.c. ŠK 1907 0905 305482

Pohár primátora pre všetky kategórie trén.futb.ihrisko 22.6.2008 Lukostrel.klub V.Majerčák st. medzinár.
v terč.lukostreľbe všetky kategórie ŠK 1907 ŠK 1907 0905 305482

Tenisový turnaj pre mládež areál TJ Štart jún 2008 OŠpV TJ Štart Ing.I.Kučár miestny
0915 207358

Futbalový turnaj pre prípravky, ml., minifutb.ihrisko jún 2008 ZŠ, Nižná brána PaedDr.D.Tokarčík miestny
v rámci Dní športu st.žiakov a žiačky ZŠ, Nižná brána +mesto 0907 345298

Futbalový turnaj pre st.prípravku futb.štadión jún 2008 Futbalový klub J.Novák medzinárodný
a ml.žiakov ŠK 1907 ŠK 1907 0905 219837

Na kolesách proti podujatie k spomienke námestie jún 2008 mesto A.Borecká celoslov.
rakovine na R.Kaufmana-zl.med. + CVČ 466 0211
z POH 2000 v Sydney

Júl 2008:
PONORCUP 2008 súťaž v hackyshack námestie 26.7.2008 OZ „Pro kultúra“ J.Hyžný regionálny
v rámci Dní športu pre mládež + mesto 0905 833762
Lokal life

August 2007:
Memoriál F.Mizdoša medzinárodný volejb. areál ZŠ, Nižná brána 9.8.2008 KV Oktan-Benzinol M. Lajda medzinár.
-XII.ročník turnaj veteránov a TJ Štart + mesto 468 4992
mužov a žien
Futbalové súťaže-jes. žiaci, ml. a st.dor., futbalový štadión august-november Futbalový klub Š.Dolanský regionálny
časť súť.roč.2008/2009 dospelí ŠK Kežmarok 1907 452 3084

September 2008:
CACIT+Memoriál bez obmedzenia areál ZO Kynológia 6.-7.9.2007 ZO Kynológia J.Nahálka medzinár.
J.Lisoňa 452 4042

Memoriál volejbalový turnaj tenisové kurty 13.9.2008 Bc.M.Nadányi Z.Kredátusová celoslov.
Vojtecha Nadányiho zmiešaných družstiev ZŠ, Nižná brána Z.Kredátusová 4513207
-VIII.ročník PhDr.I.Kredátus
+ mesto

Tenisový turnaj pre dospelých areál TJ Štart 20.9.2008 OšpV TJ Štart Ing.I.Kučár miestny

Kežmarská terénna lukostrel.preteky Lesopark Sever 21.9.2008 Lukostrel.klub Ing.P.Svetlík celoslov.
(nomin.pret. na M-SR) pre všetky kategórie -pri hot.Štart ŠK 1907 0904 459388

Obvodné kolo v  pre ml. a st.žiakov minifutb.ihrisko september 2008 ZŠ, Nižná brána PaedDr.D.Tokarčík okresný
malom futbale ZŠ, Nižná brána +SAŠŠ 0907 345298

Stolnotenis.súťaže dlhodobá súťaž telocvičňa september-december STK Severka MUDr.J.Novotný okresný
2008/2009 dorastencov ZŠ, Nižná brána 0903 609763
a mužov

Stolnotenis.súťaže dlhodobá súťaž telocvičňa september-december 1.PPC Fortuna Ing.M.Harabin okresný
2008/2009 žiakov a mužov ZŠ, Hradné nám. 0905 844187

Hokejové súťaže hokejové prípravky, zimný štadión september-december MHK Ing.M.Hrobák celoslov.
2008/2009 šport.hok.triedy, 0903 905040
dorastenci, muži


Kežmarská hokejbalová dlhodobá súťaž sídlisko Juh september-december Kežmarská P. Humeník miestny
liga – 10.ročník mužov hokejbalová únia 466 0207
+ mesto

Basketbalové súťaže dlhodobá súťaž šp.hala VÚ 1038 september-december Basketb.klub J.Juhász regionálna
2008/2009 st.žiakov a kadetov ŠK 1907 0903 604354
Ing.B.Sako

Október 2008:
„Ľanový kvietok“ tanečná súťaž open Kežmarok 25.10.2008 TŠC Tempo G.Scholtzová medzinárodný
- XXI.ročník o pohár primátora MsÚ Kežmarok 0905 199313

Okr.kolo žiačky a žiaci SŠ Lesopark Sever október 2008 ZSŠOaS Mgr.D.Griglák okresný cezpoľný beh +OR SAŠŠ 0904 913046

Okresné kolo-šach pre žiačky a žiakov ZŠ ZŠ, Dr.D.Fischera október 2008 OR SAŠŠ Mgr.M.Halama okresný
452 3029

Volejbalový turnaj turnaj pre zmiešané telocvične ZŠ, október 2008 mesto Ing.Škára miestny
o pohár primátora družstvá z KVL Nižná brána 8 + 466 0208
-15.ročník Hradné nám.38

Almma cup volejbalový turnaj telocvičňa SOŠ október 2008 Almma, s.r.o. M.Mrva miestny
6.ročník zmieš. druž. z KVLN 452 3782

Volejbalový maratón pre žiakov SŠ telocvičňa SOŠ október 2008 SOŠ Kežmarok Ing.Bukovina miestny
452 3039
Šachová súťaž dlhodobá súťaž budova klubu október-december KDV L.Gurčík celoslov.
mužov KDV 456 7181Kežmarská volejb.liga dlhodobá súťaž telocvične október-december mesto Ing.S.Škára okresný
-XV.ročník a  zmieš.družstiev ZŠ, Nižná brána, 466 0208
Kežmarská volejb.liga ZŠ, Hradné nám. R.Jurdík
nenáročných-VIII.ročník ZŠ, Huncovce 0905 357479

Volejbalové súťaže prípravky dievčat a  ZŠ, Nižná brána október-december KV Oktan-Benzinol I.Gašpar celoslov.
2008/2009 chlapcov, dlhodobá ZŠ, Hradné nám. 0915 648787
súťaž žiačok, žiakov, ZSŠOaS M.Lajda
kadetiek, kadetov, Gymnázium P.O.H. 468 4992
junioriek a juniorov Z.Kredátusová
4513 207
A.Cvek
0903 234440
P.Mudrík
0904 486913
November 2008:
Okr.kolo-šach žiačky a žiaci SŠ Gymnázium P.O.H. november 2008 OR SAŠŠ Mgr.E. Hagara okresný
- chlapci a dievčatá +Gymn.P.O.H. 452 3032

Študentská míľa beh žiakov SŠ futb.štadión november SOUp Mgr.P.Kovařík miestny
+ mesto 452 3040

December 2008:
„Mikulášska súťaž“ hobby súťaž Kežmarok 6.12.2008 TŠC Tempo G.Scholtzová regionálny
detí a mládeže ZŠ, Nižná brána 8 0905 199313

Vianočný turnaj mužov- telocvičňa 25.12.2008 KV Oktan-Benzinol M. Lajda miestny
volejbalový turnaj dvojíc ZSŠOaS + mesto 468 4992
- 43.ročník

Vianočný hokejbalový pre dospelých sídl.Juh 27.12.2008 KHbÚ P.Humeník regionálny
turnaj (klietka) 452 4046
Volejbalový turnaj pre zmieš.družstvá telocvičňa ZŠ, 27.12.2008 KV Oktan-Benzinol M.Lajda miestny
„Silvester cup“-4.roč. dospelých Nižná brána + mesto 468 4992

Halový futbalový pre ml.žiakov mestská šport.hala december 2008 Futbalový klub J.Novák medzinárodný
turnaj (býv.VÚ) ŠK 1907 0905 219837